Plany segmentów

W II etapie Osiedla Nova Laskowa dostępne są dwa typy mieszkań. Poniżej znajdzie ich charakterystykę.